Υποτροφίες από τη Σλοβακική Δημοκρατία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η Σλοβακική Δημοκρατία παραχωρεί υποτροφίες για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης ακαδημαϊκούς, ερευνητές και καλλιτέχνες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.scholarships.sk, όπου βρίσκονται δημοσιευμένες οι απαραίτητες πληροφορίες.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2021.