Προκήρυξη 18 θέσεων για διδακτορικά προγράμματα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες, μέχρι τις 28 Μαΐου 2021 για διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι θέσεις προκηρύσσονται για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

 1. Διδακτορικό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής (PhD) (15 θέσεις)

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Θεατρική Αγωγή, η Εικαστική Αγωγή, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία, η Μαθηματική Παιδεία, η Εκπαιδευτική Ηγεσία, τα Αναλυτικά Προγράμματα, η Προσχολική Αγωγή, η Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία, η Διδακτική της Γλώσσας, η Ειδική Εκπαίδευση, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Διδακτική της Φυσικής Αγωγής, η Εκπαίδευση Ενηλίκων και άλλα.

 2. Διδακτορικό πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία (PhD) (3 θέσεις)

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, όπως η Κοινωνική Εργασία με Άτομα, η Κοινωνική Εργασία με Ομάδες, η Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια, η Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα/ες, η Κοινωνική Εργασία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, η ενδοοικογενειακή βία, η παιδική κακοποίηση, η υγεία και ψυχική υγεία, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, η Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Οι υποψήφιοι/ες στα Διδακτορικά Προγράμματα πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και να έχουν εξαίρετη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση, η οποία να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Εισδοχής (αναρτημένο διαδικτυακά στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf), δύο (2) συστατικές επιστολές, μία (1) έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών επιδιώξεων, αντίγραφο του/των τίτλου/ων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick διακρίνεται για τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό και την άρτια υλικοτεχνική υποδομή της.

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick, στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στα τηλέφωνα 22394394, 25730975, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στα άτομα επικοινωνίας του κάθε προγράμματος: Για το πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής: Δρ Ρίτα Παναούρα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και για το πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία: Δρ Σταύρος Πάρλαλης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.