Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού - Τμήμα Νοσηλευτικής

To Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα  στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία».
  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα Χρόνια Νοσήματα».
  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα   Καθηγητή ή  Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα χρονίων τραυμάτων και ελκών».

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφές διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις είναι η 31η Αυγούστου, 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω βαθμίδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cv/quick-links/careers

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.