Το Πανεπιστήμιο συντονίζει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της διδασκαλίας των εικαστικών τεχνών στα σχολεία

Την ενίσχυση των εικαστικών τεχνών στον τομέα της εκπαίδευσης προωθεί το Πανεπιστήμιο μέσα από το ευρωπαϊκό έργο Visual art education in new times: Connecting Art with REal life issues (CARE), το οποίο συντονίζει. 

Το έργο CARE, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, αφορά στην ενίσχυση της εικαστικής αγωγής με την ενσωμάτωση στοιχείων της αειφόρου ανάπτυξης, στοιχείων που θα προωθήσουν περαιτέρω τη δημιουργική σκέψη, την κριτική και τη συστημική σκέψη, τον αναστοχασμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. 

Στο πλαίσιο του CARE, το Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην εικαστική παιδεία: αειφόρος κοινωνία εν καιρώ πανδημίας» στα οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης. Αφού παρακολούθησαν τη σειρά σεμιναρίων, οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν στα σχολεία τους εικαστικές ενότητες γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και μετουσίωσαν τη θεωρία σε πράξη μέσα σε ένα πλαίσιο που προώθησε τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. 

Η σειρά ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 και στην τελευταία συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν με την ομάδα τις εφαρμογές στα σχολεία τους και τις εμπειρίες τους. «Παρά τις δυσκολίες που επέβαλε η πανδημία, οι ενότητες που εφάρμοσαν ήταν εξαιρετικές και κατέδειξαν στην πράξη πώς η εκπαίδευση μέσα από τις εικαστικές τέχνες μπορεί να είναι μια πραγματική μετασχηματιστική εμπειρία που συμβάλλει έτσι ώστε τα παιδιά να είναι ενεργά σκεπτόμενοι πολίτες, με κριτική και δημιουργική σκέψη, που τα ενδιαφέρει η ανάπτυξη της κοινωνίας και θα εργαστούν για ένα βιώσιμο μέλλον», αναφέρει η Δρ Βικτωρία Παύλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικαστικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και επιστημονική υπεύθυνη του έργου.

Εταίροι του έργου CARE είναι το Πανεπιστήμιο Frederick (συντονιστής), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο Exeter (Μεγάλη Βρετανία) και το European Regional Council of InSEA (International Society for Education through Art).