Χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ταμείο Υποτροφιών Thanos Hotels & Resorts και Round Table 7 Πάφου για το έτος 2021 - 2022

Το Ταμείο Υποτροφιών του Thanos Hotels & Resorts και Round Table 7 Πάφου ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την πραγματοποίηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Για τη διεκδίκηση της υποτροφίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και συγκεκριμένα δημότες της επαρχίας Πάφου με φοίτηση στα σχολεία που υπάγονται στην επαρχία Πάφου,
  • να έχουν ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον 18,5/20
  • να μην είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
  • να είναι πτυχιούχοι Κυπριακών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού με ελάχιστη βαθμολογία ως καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς
  • να πληρούν τα  κριτήρια που έχουν καθοριστεί στους σχετικούς κανονισμούς

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 να δώσει 3 υποτροφίες. 

Οι αιτήσεις για την υποτροφία θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση: Almyra Hotel, Λεωφόρος Ποσειδώνος 12, 8042, Πάφος, μέσω της ιστοσελίδας  www.roundtable.org.cy και www.thanoshotels.com ή επικοινωνώντας με το τηλέφωνο 26203343.

ΕΝΤΥΠΑ:

Κανονισμοί υποτροφίας:  πατήστε εδώ: terms and conditions

Αίτηση υποτροφίας: πατήστε εδώ: here

Τονίζεται  ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.