Πρόγραμμα και Πληροφορίες για τη Β’ Εξεταστική / 2nd Examination Timetable and Procedures 2020-2021

Updated 2/9

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το ανανεωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις αίθουσες εξέτασης της Β Εξεταστικής 2021  / The Summer 2021 examination timetable with the examination classrooms can be found below:

COVID-19: Βρείτε εδώ τις οδηγίες/μέτρα Προστασίας για την είσοδο φοιτητών /-τριών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η Β' Εξεταστική περίοδος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, θα ξεκινήσει στις 8 και θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου με τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και σε Λεμεσό. Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα είναι δυνατές μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις δεν είναι δυνατές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων μέσω της Extranet παρακαλώ πατήστε εδώ

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαφοροποιήσει την απόφασή του για διεξαγωγή των εξετάσεων με φυσική παρουσία και να υιοθετήσει χρήση ψηφιακών μεθόδων. 

The 2nd Examination Period for the Academic Year 2020-2021 will take place between September 8 and September 17, 2021. The 2nd Examination will be held with students’ physical presence on the University’s campus in Nicosia and in Limassol.

COVID-19: Find here the instructions for the entry and use of the University premises and facilities for the month of September.

Students can register online for Second Examination courses, through the extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/).  The deadline for registering for the 2nd Examination is July 31, 2021. Changes after this date are not possible.

For more information regarding the 2nd Examination and course selection process through the Extranet please see here

Let it be noted that all the safety and precautionary measures that are adopted by the University will be strictly adhered to.

If conditions regarding the pandemic change, the University may differentiate its decision to conduct the examinations with students’ physical presence and may shift to online examinations.

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations