Επαναξιολόγηση και πιστοποίηση του Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την επιτυχή αξιολόγηση και εκ νέου πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιπέδου Μάστερ στην Ειδική Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση προσφέρεται τόσο εξ αποστάσεως όσο και διά ζώσης με πλήρη ή μερική φοίτηση και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Η δομή του προγράμματος έχει ανανεωθεί και εμπλουτιστεί και με νέα μαθήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ειδικής και ενιαίας/ συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα, στη νέα, επικαιροποιημένη μορφή, υποστηρίζεται από σημαντικό αριθμό επισκεπτών καθηγητών και νέου συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού με υψηλή εξειδίκευση και πλούσιο ερευνητικό έργο στον τομέα της ειδικής και ενιαίας / συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας με απόλυτη συνάφεια τα γνωστικά αντικείμενα που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα. Θα αρχίσει να προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022) και ήδη έχουν προκηρυχθεί θέσεις για ενδιαφερόμενους/ες.

Η αξιολόγηση περιλάμβανε αναλυτική μελέτη των προγραμμάτων από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, διαδικτυακές συναντήσεις της Επιτροπής με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, την Πρόεδρο του Τμήματος, τη συντονίστρια του προγράμματος, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές/τριες και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, καθώς και διαδικτυακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..