Θέσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Επιστημών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Σχολή Επιστημών Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Κλινική Φαρμακευτική: Είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κύπρο που εστιάζει στην Κλινική Φαρμακευτική, μια εξειδίκευση της φαρμακευτικής επιστήμης η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να αναπτύξει επιστημονικά τις γνώσεις του και την κριτική του ικανότητα στην εκτίμηση των φαρμακοθεραπειών και στην ορθολογική επιλογή φαρμάκων.
  • Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξειδίκευση στελεχών σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών της Υγείας. Συγκεκριμένα, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομικών, τόσο στον σχεδιασμό και προγραμματισμό όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.
  • Κοινοτική Φροντίδα Υγείας: Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε επιστήμονες υγείας, ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν ολιστική φροντίδα υγείας για πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας, καθώς και αποκατάσταση και διαχείριση της ασθένειας σε άτομα, οικογένειες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην κοινότητα. Έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις που προσφέρονται μόνο στο Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο και συμβαδίζουν με την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ: (α) Κατεύθυνση της Γενικής-Οικογενειακής Φροντίδας Υγείας και (β) Κατεύθυνση της Πρόληψης και Φροντίδας Τραυμάτων, η οποία είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Τεχνολογίας Τραύματος (EAWT). Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου στόχο να αναπτύξει επαγγελματίες στους τομείς της υγείας, εφοδιασμένους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν σωστά το λειτούργημα που θα ακολουθήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα και τη συστηματική εμπλοκή των φοιτητών στα εξειδικευμένα εργαστήρια και στην πρακτική άσκηση.

Το Πανεπιστήμιο έχει στο ενεργητικό του σημαντικές τοπικές και διεθνείς διακρίσεις. Οι πιο πρόσφατες: Στα Times Higher Education University Impact Rankings 2021 κατατάχθηκε στα καλύτερα 401-600 πανεπιστήμια παγκοσμίως στη γενική κατάταξη, στα καλύτερα 10% των πανεπιστημίων στην κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση, και στα καλύτερα 25% των πανεπιστημίων στην κατηγορία Συνεργασία για τους Στόχους. Στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 9 κατηγορίες, ενώ κατατάχθηκε Νο 201 ανάμεσα σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη στην οποία τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, ένα από τα έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχο έχει τη δημιουργία -έως το 2024- περίπου είκοσι δικτύων πανεπιστημίων που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτούν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία τηλ. +357 22394394 ή στη Λεμεσό τηλ. +357 25730975, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες για το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τα κριτήρια εισδοχής του, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://bit.ly/3fEVSni