Θέσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA): Ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και στόχο έχει τη δημιουργία επιτυχημένων διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων που θα είναι οι ηγέτες του αύριο. Αναγνωρισμένο στην Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνώς, απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν μια αλλαγή σταδιοδρομίας, ανέλιξη στην επαγγελματική τους πορεία ή ενδιαφέρονται να αρχίσουν τη δική τους επιχείρηση. Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.
  • Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση: Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια διοικητική θέση στο εμπόριο και στους ναυτιλιακούς τομείς. Η διεπιστημονική φύση του προγράμματος προετοιμάζει τους φοιτητές για επαγγελματική καριέρα στο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον των διεθνών αγορών. Η πόλη της Λεμεσού αποτελεί ιδανικό χώρο για ναυτιλιακές σπουδές λόγω του λιμανιού πολλαπλών χρήσεων που διαθέτει αλλά και της επιτυχημένης ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, ωθώντας τους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία σε εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.
  • Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξειδίκευση στελεχών σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών της Υγείας. Συγκεκριμένα, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομικών, τόσο στον σχεδιασμό και προγραμματισμό όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.
  • Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Διοίκηση: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά προγράμματα παγκοσμίως που προσφέρουν ειδίκευση στα ναυτιλιακά θέματα και στο δίκαιο, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να διαχειριστούν νομικές αλλά και επιχειρηματικές προκλήσεις. Το πρόγραμμα συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντας στον σύγχρονο επαγγελματία τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο του παγκόσμιο εμπορίου καθώς και στις ειδικές επιχειρηματικές πρακτικές και τα οικονομικά που το διέπουν. Προσφέρεται και εξ αποστάσεως.
  • Ναυτική Μηχανική και Διοίκηση: Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Κύπρο και ένα από τα λίγα παγκοσμίως. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση του σύγχρονου μηχανικού, αφού καλύπτει τα αντικείμενα της ναυτικής μηχανικής και της διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, παρέχοντας στους αποφοίτους τα απαραίτητα προσόντα ώστε να αναλάβουν εκτελεστικές θέσεις σε διάφορους κλάδους της ναυτιλίας και της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να συνδυαστεί με την απόκτηση της διεθνούς άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού «Μηχανικού 3ης Τάξης» (Engineer Officer of Watch - EOOW), επιτρέποντας στους αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της ναυτιλίας.
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Το νέο αυτό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, που προσφέρεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο σε δικηγόρους της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή́ υπηρεσιών υψηλού́ επιπέδου, βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στην επίλυση ιδιαίτερα απαιτητικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σκοπός του συγκεκριμένου διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού́ Δικαίου, του δικαίου που συνιστά́ ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή́ από́ τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών - μελών και διέπεται από τις δικές του, ιδιαιτέρες αρχές.

Η Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick είναι αφοσιωμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία, επενδύοντας πρώτιστα στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μέσω της συνεχούς βελτίωσης, το όραμα της Σχολής είναι να δημιουργήσει τα μελλοντικά στελέχη, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλει στη δημιουργία στελεχών με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Άμεσα συνυφασμένη με τους στόχους της Σχολής είναι και η εστίαση στη Νομική επιστήμη, αφού η ύπαρξη και ανάπτυξη ενός Κράτους Δικαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού και της ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό, οι δεσμοί με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, τα καινοτόμα και μοναδικά προγράμματά σπουδών, αποτελούν εγγύηση για μια πετυχημένη καριέρα.

Το Πανεπιστήμιο έχει στο ενεργητικό του σημαντικές τοπικές και διεθνείς διακρίσεις. Οι πιο πρόσφατες: Στα Times Higher Education University Impact Rankings 2021 κατατάχθηκε στα καλύτερα 401-600 πανεπιστήμια παγκοσμίως στη γενική κατάταξη, στα καλύτερα 10% των πανεπιστημίων στην κατηγορία Ποιοτική Εκπαίδευση, και στα καλύτερα 25% των πανεπιστημίων στην κατηγορία Συνεργασία για τους Στόχους. Στο παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank κατάφερε να αποσπάσει βαθμολογία Α (την ψηλότερη βαθμολογία) σε 9 κατηγορίες, ενώ κατατάχθηκε Νο 201 ανάμεσα σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη γενική κατάταξη στην οποία τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση όλα τα κριτήρια. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, ένα από τα έργα της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχο έχει τη δημιουργία -έως το 2024- περίπου είκοσι δικτύων πανεπιστημίων που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτούν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία τηλ. +357 22394394 ή στη Λεμεσό τηλ. +357 25730975, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες για το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τα κριτήρια εισδοχής του, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://bit.ly/3fEVSni