Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει ότι από τις 27/08/21 μέχρι και τις 10/09/21 θα δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση μίας υποτροφίας διδακτορικού επιπέδου για φοίτηση μόνο σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας.

Η σχετική προκήρυξη και αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.cyscholarships.gov.cy.

Αιτήσεις που θα παραδίδονται / αποστέλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. 

Περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλέφωνο 22456433.