Τι πρέπει να γνωρίζεις για τη φυσική σου παρουσία στο Πανεπιστήμιο / All you need to know for coming on Campus in-person

Για την είσοδό σου στο Πανεπιστήμιο Frederick απαιτείται η κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού SafePass . Προκειμένου να πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα ο έλεγχος του SafePass και να μη χρειάζεται η επίδειξή του κάθε φορά που εισέρχεσαι στους χώρους του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ειδικό πληροφορικό σύστημα στο οποίο θα καταχωρούνται οι σχετικές πληροφορίες και στη συνέχεια, το ακαδημαϊκό καθώς και το διοικητικό προσωπικό, θα μπορούν να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς καθυστέρηση.

Αν έχεις εμβολιαστεί ή νοσήσει από covid-19:

Αν έχεις SafePass μέσω αρνητικής εξέτασης (PCR ή rapid-test):

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου το SafePass πιστοποιητικό σου και την ταυτότητά σου σε περίπτωση που σου ζητηθεί να τα επιδείξεις σε εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού.

Σε όλους τους φοιτητές των οποίων τα στοιχεία σε σχέση με το safe-pass έχουν ελεγχθεί, θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Φοιτητές που δεν έχουν πάρει τέτοιο μήνυμα από το Πανεπιστήμιο καλούνται να έρθουν τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο από την ώρα που θέλουν να εισέλθουν ώστε να μπορεί να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά!

 

All you need to know for coming on Campus in-person

A valid SafePass is required of all students entering University premises. The University has created an information system to support the verification process and efficiently process all information so that you do not have to present your SafePass every time you enter the University premises.

If you have been vaccinated or have been infected with COVID-19 within the last 6 months:

If you have a SafePass through a negative PCR or rapid test result:

ATTENTION! You will need to carry with you at all times an official SafePass and your identity card/ passport for identification purposes.

All students whose safe-pass data has been processed will be sent a relevant SMS to their mobile phone.

Students that have not received such as message are asked to come to the University at least 30 minutes before the time they wish to enter the building so that the necessary checks can be conducted

We wish you a healthy and productive new academic year!