Μάστερ στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή

Νέο, καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με επίκεντρο την Αειφορία

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την επιτυχή αξιολόγηση και πιστοποίηση του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή, από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Το νέο συμβατικό και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας, έτσι όπως ορίζεται στην «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στους 17 Στόχους (Sustainable Development Goals) για την υλοποίησή της.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, επίκαιρο και ελκυστικό πρόγραμμα, καθώς κράτη και περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν, μέσα από την εκπαίδευση και με άλλους τρόπους, σε επείγοντα και κρίσιμα ζητήματα Αειφορίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θεωρίες και πρακτικές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς, με σκοπό να τα ενδυναμώσει και να τα καταστήσει φορείς αλλαγής τοπικά και ευρύτερα. Εστιάζοντας στην κατανόηση και κριτική ανάλυση των ζητημάτων Αειφόρου Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα ενσωματώνει ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις με σκοπό να παρέχει εκπαίδευση προσανατολισμένη στις αξίες ενός βιώσιμου κόσμου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα τα οποία θα προωθούν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές βιώσιμης ανάπτυξης και θα είναι σε θέση να ενσωματώνουν τη διάσταση της Αειφορίας στο σύνολο των λειτουργιών του επαγγελματικού τους χώρου. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται φορείς κοινωνικής αλλαγής προς την κατεύθυνση της Αειφορίας, ως άτομα και ως επαγγελματίες.

Η πιστοποίηση του προγράμματος συνοδεύεται από τα πολύ θετικά σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης ως προς τη δομή, την καινοτομία αλλά και τη μοναδικότητά του, καθώς πολύ λίγα προγράμματα για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη προσφέρονται στον διεθνή χώρο, σε επίπεδο Μάστερ. Ιδιαίτερα θετικά σχόλια διατυπώθηκαν για τις υποδομές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου και την επιστημονική του κατάρτιση στο συγκεκριμένο θέμα. 

Η αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή περιλάμβανε αναλυτική μελέτη του προγράμματος από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, διαδικτυακές συναντήσεις της Επιτροπής με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, την Πρόεδρο του Τμήματος, τη συντονίστρια του προγράμματος, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέλη του διοικητικού προσωπικού, και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, καθώς και διαδικτυακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, υποδομές έρευνας κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου https://www.frederick.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..