Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για τις υποτροφίες εις μνήμη του Μιχάλη Φρειδερίκου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τις τρεις (3) υποτροφίες διδάκτρων που προκηρύχθηκαν εις μνήμη του ιδρυτή τους, Μιχάλη Φρειδερίκου. Η αξιολόγηση έγινε από ειδική επιτροπή με μοριοδότηση που έλαβε υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του/της αιτητή/τριας, καθώς και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Πρόκειται για πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων με δυνατότητα ανανέωσης για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Οι φοιτητές/τριες που εξασφάλισαν υποτροφία γνωστοποιούνται πιο κάτω με το αρχικό του ονόματός τους, το αρχικό του επωνύμου τους και τα 4 τελικά ψηφία του αριθμού της πολιτικής τους ταυτότητας. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν και γραπτώς με σχετική επιστολή.

Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων για νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Frederick κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

ΑΧ - 8465

ΔΣ - 2614

Μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων σε νεοεισερχόμενο φοιτητή/τρια του Frederick Institute of Technology  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑΑ – 6499

Τους καλωσορίζουμε ως υπότροφους του Πανεπιστημίου Frederick και του Frederick Institute of Technology και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές τους, ενώ ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση.