Έναρξη Αποδοχής Αιτήσεων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021–2022

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 04 Οκτωβρίου 2021 και θα τερματιστεί στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης: https://socialsupport.gov.cy/announcements/

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22867555, 22867478

Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης