Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου NatCySoap

Το Frederick Research Center (FRC) παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου “Chemical characterization and evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of saponins isolated from Saponaria Cypria” την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής παρουσίασης. Για εγγραφή ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο.

Σχετικά με το έργο:

Από τις ρίζες ενός μικρού ενδημικού φυτού της Κύπρου, του Saponaria Cypria, εκχυλίζονται φυσικoί σαπωνίνες, οι οποίοι αποτελούν ένα άριστο σαπούνι με ουδέτερο pH, που καθαρίζει βαθιά το δέρμα χωρίς βλαβερά ή χημικά συστατικά, αφήνοντας το δέρμα λείο και μαλακό.

Η διερεύνηση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων του προϊόντος γίνεται από ερευνητές του Frederick Research Center και ακαδημαϊκούς του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με την εταιρία Cyherbia Botanical Park Ltd. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή και του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό των εκχυλισμάτων. Tα αποτελέσματα των πειραμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός καινοτόμου φυσικού προϊόντος από την εταιρία Cyherbia Botanical Park, του NatCy Soap.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

 

Frederick Research Center (FRC) presents the research results of the Enterprises project “Chemical characterization and evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of saponins isolated from Saponaria Cypria” on Wednesday, 20 October 2021. To register click here.

About the project:

From the roots of a small endemic plant of Cyprus named Saponaria Cypria, natural saponins are extracted, and used as an excellent soap with neutral pH, that deeply cleanses the skin without harmful or chemical ingredients. The antioxidant and antibacterial properties of the product are being investigated by researchers at Frederick Research Center and academics of the Department of Pharmacy at Frederick University in collaboration with State General Laboratory and Cyherbia Botanical Park Ltd. The results of the experiments will be used to produce NatCy Soap, an innovative natural product by Cyherbia Botanical Park.