Άρθρο ερευνητών του Πανεπιστημίου Frederick έχει τις περισσότερες προβολές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό

Το άρθρο αφορά μελέτη των ερευνητών για την τηλεργασία ως λύση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων στις έξυπνες πόλεις

Επιστημονική εργασία των μελών της Ερευνητικής Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Frederick είναι εδώ και λίγες εβδομάδες το άρθρο με τις περισσότερες προβολές στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Energy Sources Part A, του εκδοτικού οίκου Taylor and Francis.

Στο άρθρο τους, ο Δρ Πάρις Φωκαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, και η ερευνητική του ομάδα αναλύουν τον ρόλο της εξ αποστάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και τις επιπτώσεις της στην αειφορία των έξυπνων πόλεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται σενάρια εργασίας στο γραφείο και εξ αποστάσεως, υπολογίζοντας δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις δύο περιπτώσεις και αναδεικνύοντας τη συμβολή του μοντέλου της εξ αποστάσεως εργασίας στην αντιμετώπιση σημαντικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι έξυπνες πόλεις. Η μελέτη, η οποία βασίζεται στην ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στην Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Frederick, παρέχει επίσης δείκτες μετρίασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δύναται να επιτευχθούν μέσα από την τηλεργασία.

Η μελέτη αναγνωρίστηκε από την επιστημονική κοινότητα με σχεδόν 8000 διαδικτυακές προβολές του άρθρου, που στο παρόν στάδιο αποτελεί το άρθρο με τις περισσότερες προβολές, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή της (από τις 22 Οκτωβρίου 2020). Το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energy Sources Part A έχει δείκτη απήχησης 3.4 (2020) και κατατάσσεται στα κορυφαία περιοδικά του τομέα της ενέργειας παγκοσμίως (Q2 2020).

Η Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Frederick αναπτύχθηκε το 2013 με πρωταρχικό στόχο την έρευνα αιχμής σε σχέση με τους αειφόρους ενεργειακούς πόρους και τεχνολογίες, καθώς και την πειραματική και υπολογιστική δομική φυσική. Δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από γεωργικά, κτηνοτροφικά και αστικά απόβλητα, την περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική αποτίμηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και την ενεργειακή αξιολόγηση του δομημένου περιβάλλοντος. Με πλούσιο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια, η ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα στην Κύπρο.

Διαβάστε το άρθρο (στην αγγλική γλώσσα) εδώ: https://bit.ly/3jAfaeT