Ανάπτυξη φυσικού σαπουνιού από το ενδημικό φυτό Saponaria Cypria

Μια συνεργασία του Frederick Research Center, της Cyherbia Botanical Park και του Γενικού Χημείου του Κράτους στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου NatCySoap

Το Frederick Research Center (FRC) ανακοινώνει την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου NatCySoapστο οποίο συμμετέχει ως εταίρος για τη μελέτη των αντιμικροβιακών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων των σαπωνινών που απομονώθηκαν από το ενδημικό φυτό της Κύπρου Saponaria Cypria, με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου, 100% φυσικού σαπουνιού χωρίς τεχνητά συντηρητικά.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 20 Οκτωβρίου που διοργάνωσε το FRC, με τη συμμετοχή του Γενικού Χημείου του Κράτους, εταίρου του έργου, και της κυπριακής εταιρείας Cyherbia Botanical Parkπου συντονίζει το έργο. Σκοπός του NatCySoap ήταν η απομόνωση και αξιοποίηση σαπωνινών από το ενδημικό φυτό Saponaria Cypria και η αξιολόγησή τους, με απώτερο στόχο να παραχθεί εκχύλισμα από τις σαπωνίνες για την παραγωγή ενός φυσικού σαπουνιού.

Η αρχή έγινε στα εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick το οποίο διαθέτει ομάδα ανάλυσης και χαρακτηρισμού φυσικών προϊόντων. Αξιολογήθηκαν  οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες των σαπωνινών και κρίθηκε η καταλληλότητά τους για την παραγωγή του φυσικού αυτού προϊόντος. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του έργου, οι ερευνητές προχώρησαν σε σύγκριση των ιδιοτήτων των σαπωνινών του ενδημικού φυτού της Κύπρου με σαπωνίνες του κοινού είδους Saponaria Officinalis που φυτρώνει και σε άλλες χώρες.

«Τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού των εκχυλισμάτων έδειξαν ότι το φυτό Saponaria Cypria διαθέτει ισχυρότερες αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες από το κοινό είδος Saponaria Officinalis, πιθανώς λόγω του μικροκλίματος της Κύπρου» αναφέρει η Δρ Δέσποινα Χαραλάμπους, Ερευνήτρια στο FRC και Λέκτορας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick. Επιπλέον, όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick και Ερευνήτρια στο FRC, Δρ Μαρία Παντελίδου: «Η διαφορετικότητα στις ιδιότητες αυτές του ενδημικού είδους ενδέχεται να οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών ειδών σαπωνινών σε σχέση με το κοινό είδος». Όλα τα πειράματα μελέτης των ιδιοτήτων των εκχυλισμάτων σαπωνινών πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Μιχάλη Χριστοφόρου, κύριο Ερευνητή του έργου, ενώ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δεντρυλλίων είχε ο Δρ Μάριος Αντρέου, Ερευνητής στο FRC και μέλος της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Γενικού Χημείου του Κράτους στον χημικό χαρακτηρισμό και στην ταυτοποίηση των σαπωνινών που υπάρχουν στο φυτό Saponaria Cypria, κάτι που πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Καθοδηγητικό ρόλο στον σχεδιασμό του έργου είχε ο Δρ Αριστείδης Κατσός, ενώ η εταιρεία Cyherbia Botanical Park ανέλαβε την παραγωγή της τελικής φόρμουλας του φυσικού σαπουνιού το οποίο θα αναπτυχθεί από τα εκχυλίσματα και θα διατεθεί στην αγορά μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια.  

«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη βιομηχανία και τον παραγωγικό ιστό του τόπου σε επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, κάτι που το έργο αυτό έχει επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό», αναφέρει ο Διευθυντής του FRC και της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, Αλέξης Ονουφρίου. «Όπως και σε άλλα παρόμοια έργα, έχοντας ως βάση τα θετικά αποτελέσματα και την πολύ καλή συνεργασία με τη Cyherbia, ο άμεσος επόμενος στόχος θα είναι η από κοινού βέλτιστη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο ερευνητικά όσο και εμπορικά.» 

Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.