Ο Πρύτανης Γιώργος Δημοσθένους στις εργασίες της κοινοπραξίας ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS

Στην πόλη La Rochelle της Γαλλίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, βρίσκεται στην πόλη La Rochelle της Γαλλίας όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της κοινοπραξίας EU-CONEXUS, στην οποία το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος. Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Smart Urban Coastal Sustainability Days που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο La Rochelle από τις 8 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας EU-CONEXUS, η οποία αποτελεί ένα από τα επίλεκτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη διακρατική πανεπιστημιακή συνεργασία, που επικεντρώνεται στην ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης, συμμετέχουν έξι πανεπιστήμια-εταίροι: το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία) και το University of Zadar (Κροατία) και τρεις συνεργαζόμενοι εταίροι: το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).

Στη La Rochelle θα συναντηθεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο (Governing Board) της κοινοπραξίας με τους/τις επικεφαλής και μέλη των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ώστε να θέσουν τα θεμέλια της συνεργασίας τους αλλά και της σύμπραξής τους με κοινωνικούς-οικονομικούς εταίρους και να ορίσουν τα επόμενα βήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Αναφέρει ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του EU-CONEXUS και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Frederick στη La Rochelle: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί οι εταίροι μας σε αυτή την πανεπιστημιακή κοινοπραξία αγκάλιασαν το Πανεπιστήμιο Frederick. Ήδη σε προηγούμενη συνάντησή μας στην πόλη Ζάνταρ της Κροατίας, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τις προτάσεις που καταθέσαμε και τις δράσεις που εισηγηθήκαμε για την επίτευξη καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για τις αστικές παράκτιες ζώνες. Έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία για να συμμετέχουμε στον διάλογο και στο La Rochelle θα καταθέσουμε μια σειρά από συγκεκριμένες, καινοτόμες εισηγήσεις για την ανάπτυξη των αστικών παράκτιων ζωνών χωρίς επιβαρύνσεις στο οικοσύστημα και τη βιωσιμότητά του για τις μελλοντικές γενιές. Οι εισηγήσεις μας αφορούν στη διεπιστημονική προσέγγιση των προκλήσεων και στη συνάντηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας με τις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη και τον Πολιτισμό.»

Πέραν των εργασιών του EU-CONEXUS, στη γαλλική πόλη θα συγκεντρωθούν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι εταιρειών, οργανισμών και κοινοτήτων, φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες για ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σχετικών με τις προκλήσεις της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης των αστικών παράκτιων ζωνών. Θα εστιάσουν, επίσης, στην πετυχημένη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που ανταποκρίνονται στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές.

Μέσα από την τεχνογνωσία Τμημάτων και Ερευνητικών του Ομάδων, το Πανεπιστήμιο Frederick ανταποκρίνεται στις τοπικές και διεθνείς προκλήσεις για την επίτευξη καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για τις ακτές. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, που υπήρξε το πρώτο σχετικό με θέματα ναυτιλίας τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, ασχολείται με τη διαχείριση λιμενικών ζωνών και  ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη διενέργεια της πρώτης στο είδος της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων (Risk Assessment Study), για τον κόλπο της Λεμεσού. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ασχοληθεί εντατικά τα τελευταία χρόνια με ζητήματα σχεδιασμού των παράκτιων περιοχών και του αστικού χώρου. Επιπλέον, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, η Ερευνητική Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας, η Ερευνητική Ομάδα Πολεοδομίας και Ανάπτυξης αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό από την Πολυτεχνική Σχολή και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου επιτελούν ήδη σημαντικό έργο και θα ανταποκριθούν με την τεχνογνωσία τους στους στόχους που θέτει το EU-CONEXUS για την επίτευξη καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων για τις ευρωπαϊκές ακτές.

Περισσότερες πληροφορίες για το EU-CONEXUS: https://www.eu-conexus.eu/