Μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο μας και την Κύπρο η εκλογή του Δρ Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ

Το Πανεπιστήμιο συγχαίρει τον Δρα Ανδρέα Μαυρογιάννη, μέλος του ακαδημαϊκού του προσωπικού, για την εκλογή του στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τη θητεία 2023-2027. Ο Δρ Μαυρογιάννης, ο οποίος διδάσκει μαθήματα Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, θα συμβάλει ως μέλος της Επιτροπής στην κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. O Δρ Μαυρογιάννης πέτυχε την εκλογή του με 139 ψήφους στη γεωγραφική ομάδα Ασίας – Ειρηνικού ύστερα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία.

Αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους: «Συγχαίρω τον εκλεκτό συνάδελφο Δρα Μαυρογιάννη για αυτή του την επιτυχία, η οποία καταδεικνύει το πολυσήμαντο έργο του στον χώρο του Διεθνούς Δικαίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν νομικό από τη συμπερίληψή του σε αυτή την Επιτροπή, την οποία έχουν υπηρετήσει ήδη επιφανείς καθηγητές από όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα Πανεπιστήμιο από το να αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες, ικανές να μεταφέρουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους όλη τη γνώση και τις αξίες που προκύπτουν από την εμπειρία τους σε θέσεις όπως αυτή του Δρα Μαυρογιάννη. Ως Πανεπιστήμιο Frederick, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την αναγνώρισή του που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στον χώρο του Διεθνούς Δικαίου.»

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Χρίστος Κληρίδης, συγχαίρει τον Δρα Μαυρογιάννη και αναφέρει σχετικά: «Η παρουσία του Δρα Μαυρογιάννη στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου μας είναι ιδιαίτερα τιμητική και τώρα ενισχύεται από την καταξίωσή του, η οποία δικαιώνει την επιλογή του ως ο πλέον ειδικός για τη διδασκαλία του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου. Η μαθησιακή εμπειρία είναι μοναδική όταν στην έδρα της διδασκαλίας βρίσκεται ένας διεθνώς αναγνωρισμένος νομικός, με το βάρος της εμπειρίας και το βάθος της γνώσης του Δρα Μαυρογιάννη.»

Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission) ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1947 και είναι διεθνές νομικό σώμα του ΟΗΕ που ασχολείται με την κωδικοποίηση και την προοδευτική ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου. Επεξεργάζεται άρθρα και κείμενα διεθνών συνθηκών που τίθενται ενώπιον των κρατών μελών του ΟΗΕ και θεωρείται το σώμα με το μεγαλύτερο κύρος παγκοσμίως στον χώρο του Διεθνούς Δικαίου. Οι περισσότερες από 500 Συμβάσεις, Συνθήκες και δεδομένα που έχουν προκύψει από την εργασία αυτής της Επιτροπής, παρέχουν το πλαίσιο για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων των χωρών.

Ο Δρ Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης κατέχει τον τίτλο του διδάκτορος (PhD) στην Πολιτική Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Έχει επίσης μεταπτυχιακά διπλώματα στο Διεθνές Δίκαιο και στις Πολιτικές Επιστήμες της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων και είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1984 του απονεμήθηκε το Δίπλωμα της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, η μεγαλύτερη διεθνής διάκριση στον χώρο του διεθνούς δικαίου. Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και σε ετοιμασία υποθέσεων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1987 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, υπηρεσίες και αποστολές μέχρι την αφυπηρέτησή του τον Αύγουστο 2021. Από το 2003 μέχρι το 2008 διετέλεσε Πρέσβης-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και κατά τη διάρκεια της θητείας του εξελέγη ως ένας από τους αντιπροέδρους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (2007-2008). Ενήργησε ως διαμεσολαβητής και Σύμβουλος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας (2007) ενώ την περίοδο 2008-2011 διετέλεσε Πρέσβης-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ο Δρ Μαυρογιάννης είναι ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες για το Κυπριακό.