Το Frederick Research Center στους κεντρικούς πρωταγωνιστές μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων της Κύπρου

Επτά ερευνητικές προτάσεις εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο νέας πρόσκλησης

Επτά ερευνητικές προτάσεις στις οποίες συμμετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος το Frederick Research Center (FRC) έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων EXCELLENCE/0421 του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας». Πέντε προτάσεις στις οποίες το FRC είναι συντονιστής φορέας έργου σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και δύο στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος πήραν το πράσινο φως για χρηματοδότηση.

Στην επιτυχία του FRC στο φετινό, πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα του ΙδΕΚ αντικατοπτρίζεται το υψηλό επίπεδο έρευνας που πραγματοποιείται στο FRC και η τεχνογνωσία των ερευνητών του, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick.

Συγκεκριμένα, στον πυλώνα «Εφαρμοσμένες Επιστήμες & Μηχανική», το FRC πέτυχε χρηματοδότηση τεσσάρων από σύνολο 19 επιλεγμένων προτάσεων (ποσοστό 21%) σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, μία από αυτές με τίτλο «International Reference Ionosphere Validation and Improvement» του Δρα Χάρη Χαραλάμπους, εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις στον πυλώνα αυτό. Επιπρόσθετα, τρεις από τις 18 προτάσεις (ποσοστό 17%) που πέτυχαν στο πλαίσιο του πυλώνα «Επιστήμες Υγείας», είναι με συμμετοχή του FRC, μία ως συντονιστής έργου και δύο ως εταίρος.

Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προκλήσεων.

Αναφέρει ο Διευθυντής του FRC και της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, Αλέξης Ονουφρίου: «Τα αποτελέσματα αυτά του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας», αντανακλούν τη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και διεύρυνση της ερευνητικής μας δραστηριότητας. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ερευνητές μας που αναδεικνύoνται ως κεντρικοί πρωταγωνιστές στον τομέα της έρευνας στην Κύπρο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων μας ακούμπησε το 20%, περίπου δηλαδή το διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου στους δύο πυλώνες συμμετοχής των ερευνητών μας ενώ πάνω από το 75% των προτάσεών μας πέτυχαν υψηλή βαθμολογία και κρίθηκαν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Η ανάπτυξη της έρευνας βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας του FRC και του Πανεπιστημίου Frederick, ιδρύματα τα οποία αναζητούν τη νέα γνώση σε τομείς αιχμής αλλά και την εφαρμογή της μέσα από έργα που στοχεύουν στη βελτίωση και εξέλιξη του κόσμου μας, σε συνέργεια με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).»

Τα πέντε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ είναι:

IRIVIM: «International Reference Ionosphere Validation and Improvement», με Συντονιστή Έργου τον Δρα Χάρη Χαραλάμπους (Cyprus Ionospheric Research Group)

NANOMEL: «Development of novel polymeric nanocarrier drug delivery system for melanoma therapy», με Συντονίστρια Έργου τη Δρα Μαρία Παντελίδου (Genetics & Biochemistry of Human Disease research group)

SMURFS: «Smart MetasUrfaces a Key Enabling Technology foR Future 6G CommunicationS», με Συντονιστή Έργου τον Δρα Συμεών Νικολάου (Antennas & Microwaves research group)

ΒΑΜ: «Blast and Fire Resistant Material», με Συντονιστή Έργου τον Δρα Δημήτρη Νικολαΐδη (Advanced Infrastructure & Materials Center)

Phero-MolCom: «Yeast Pheromone Testbed for Molecular Communications», με Συντονιστή Έργου τον Δρα Μάριο Λέστα (Controls & Transportation Research Group)

Τα δύο ερευνητικά έργα στα οποία το FRC συμμετέχει ως εταίρος είναι:

MILI: «Biophotonics technology for in-situ, fast, accurate and cost-effective milk analysis», με συντονιστή φορέα το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (CyRIC), και υπεύθυνο ερευνητή από FRC τον Δρα Αντρέα Κωνσταντινίδη (Mobile Devices Lab - MDL)

AtheroRisk: «Identification of unstable carotid plaques associated with symptoms using ultrasonic image analysis and plaque motion analysis» με συντονιστή φορέα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και υπεύθυνο ερευνητή από FRC τον Δρα Χρίστο Μαρκίδη (Computational Intelligence Research Group)

Tο FrederickResearchCenter (FRC) ιδρύθηκε το 1997 για να δημιουργήσει ένα στέρεο υπόβαθρο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας από Κύπριους και ξένους επιστήμονες. Πρόκειται για έναν ερευνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ενθαρρύνει την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» για την ανάπτυξη ιδεών ενώ τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιό του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών ενδιαφερόντων. Παράλληλα, το FRC διευρύνει συνεχώς τη συμμετοχή και τη δραστηριοποίησή του σε εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας για σκοπούς έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει συνεργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό με αρκετούς δημόσιους φορείς, εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλα Πανεπιστήμια/Ερευνητικούς Οργανισμούς. Το FRC διατηρεί πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ερευνητικό δυναμικό, υποδομές και υπηρεσίες του, ενώ η ανάπτυξη των ερευνητικών του δραστηριοτήτων βασίζεται στη συνεχή προσέλκυση χρηματοδοτήσεων μέσω ανταγωνιστικών εθνικών, περιφερικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.