Κατάλογος με τους δικαιούχους φοιτητικών επιδομάτων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι έχει συμπληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020.

Κατάλογος Δικαιούχων.

Στον κατάλογο αναφέρονται ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή, ο αριθμός φακέλου του στην ΥΦΜ, καθώς και τα επιδόματα για τα οποία είναι δικαιούχος, τα οποία σημειώνονται με X.

Για την εξασφάλιση των επιδομάτων, οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να προσκομίσουν οποιαδήποτε στοιχεία.

Οι δικαιούχοι των οποίων η φοιτητική χορηγία έχει, μετά από δική τους εξουσιοδότηση προς την ΥΦΜ, παραχωρηθεί προς τα πανεπιστήμια / κολλέγια, θα πρέπει να προσκομίσουν τον αριθμό λογαριασμού τους (IBAN) μέχρι και τις 10/12/2021 στα γραφεία της ΥΦΜ (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία – σε ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στον 4 ο όροφο), ή να σταλεί είτε μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στον αριθμό 22804035 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η ΥΦΜ δε θα δέχεται δικαιολογητικά τα οποία θα παρουσιαστούν εκπρόθεσμα.