ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ- EXAMS TIMETABLE DL F21

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021 (Ιανουάριος 2022) για τους φοιτητές/τριες των εξ αποστάσεως προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 13 – 22 Ιανουαρίου, 2022. Εδώ βρείτε το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγούς και διαδικασίες που αφορούν στις Διαδικτυακές Τελικές Εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2021.

Για απορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Μονάδα εξ αποστάσεως στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Απουσία από τις Εξετάσεις και Μη- Εμφάνιση

Καλή επιτυχία!

 

FINAL EXAMS FALL 2021 TIMETABLE - DISTANCE LEARNING PROGRAMS-JANUARY 2022

Dear students,

Good day!

We would like to inform you that the Fall semester 2021 final exams (January 2022) for distance learning students will take place between 13 - 22 January, 2022. You can find the final exam program here.

Here you can find guides and procedures related to the Online Final Exams of the Fall Semester 2021.

For further information or/and clarifications contact the DL Unit at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Absence from Examinations

Good luck!