Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «Συμπεριληπτικό Πανεπιστήμιο»

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για Πανεπιστήμια χωρίς αποκλεισμούς

Το Πανεπιστήμιο Frederick, δύο Πανεπιστήμια και μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε Πολωνία και Σλοβενία ανέπτυξαν μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που αναμένεται να βοηθήσουν Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες φοιτητών και φοιτητριών με κινητικές, αισθητηριακές και άλλες αναπηρίες, όπως κωφοί και άτομα με προβλήματα ακοής, τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, χρόνια ασθενείς, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), άτομα με αυτισμό.

Τα προγράμματα αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Συμπεριληπτικό Πανεπιστήμιο (Inclusive University) - Ένα σύνολο εργαλείων που απευθύνεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις Ανάγκες Ατόμων με Αναπηρίες», το οποίο ολοκληρώθηκε το διήμερο 30 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου με την τελική Συνάντηση και το τελικό Συνέδριο των εταίρων στο Λούμπλιν της Πολωνίας. To έργο, διάρκειας 25 μηνών, χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ‘KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις’ και σ’ αυτό συμμετείχαν τέσσερις εταίροι από τρεις χώρες: το University College of Enterprise and Administration στην Πολωνία (WSPA, Συντονιστής), ο ΜΚΟ Fundacja Likejon, επίσης στην Πολωνία, το International School for Social and Business studies στη Σλοβενία και το Πανεπιστήμιο Frederick στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν οδηγοί και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και στη φοιτητική κοινότητα κάθε Πανεπιστημίου, με στόχο να διασφαλίσουν ότι άτομα με αναπηρίες όχι μόνο ενσωματώνονται ομαλά στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά έχουν και ίσες ευκαιρίες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι οδηγοί καλύπτουν διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα την προσαρμογή, διαφοροποίηση και ενίσχυση ενός μαθήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες, την ενσωμάτωση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, και την αξιολόγηση φοιτητών/τριών με αναπηρία. Αναπτύχθηκαν, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον σχεδιασμό του αστικού περιβάλλοντος και χώρου με τρόπο ώστε να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρίες. Το υλικό που προέκυψε είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να το χρησιμοποιήσουν. Το υλικό διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, πολωνικά και σλοβενικά.

Το έργο υλοποιείται από την Ερευνητική Μονάδα RIGE του Πανεπιστημίου Frederick (Gender Equality and Inclusion Research Unit), με Πρόεδρο τη Δρα Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick. Αναφέρει η Δρ Μαυρικίου: «Το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με αναπηρίες είναι αδιαπραγμάτευτο. Μέσα από τις δράσεις μας αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου, επιδιώκουμε διαρκώς να διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς για όλους/ες. Η ανάπτυξη και παροχή εργαλείων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Inclusive University είναι μέρος αυτής της προσπάθειας».

Στο έργο συνέβαλαν, με τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick: η κα Άντρεα Αθανασίου, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Δρ Γρηγόρης Καλνής, Επίκουρος Καθηγητής στην Αστική και Πολεοδομική Σύνθεση, και η Δρ Άννα Μέρρυ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Interior Design, Urban Studies and User Experience. 

Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, η Ερευνητική Μονάδα RIGE του Πανεπιστημίου Frederick εξασφάλισε χρηματοδότηση για τρία, ακόμη, Erasmus+ Ευρωπαϊκά Έργα τα οποία θα υλοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια και αφορούν τη δίκαιη διδασκαλία μεταξύ των φύλων στα σχολεία, καθώς και τη βελτίωση του συμπεριληπτικού πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και το υλικό προς χρήση στους συνδέσμους: https://bit.ly/31CuaDv και https://bit.ly/33hIKke

 

Frederick University part of the European project “Inclusive University”

Educational tools developed and freely accessible for inclusive Universities 

A European Project aiming to improve the response of Higher Education Institutions to disabled students’ needs resulted in a set of educational tools freely accessible online. Frederick University, two Universities in Poland and Slovenia and a Polish NGO developed the tools which better respond to the needs of students with physical, mental, intellectual or sensory impairments, vision and hearing disabilities, learning disabilities, autism or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

The project, titled “Inclusive University - A set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student's needs” lasted 25 months and concluded during a final Meeting and Conference on November 30 - December 1st, in Lublin, Poland. The Project was funded by KA2 Strategic Partnership of the Erasmus+ European Program and consisted of four partners from three countries: The University College of Enterprise and Administration (WSPA, Coordinator) and the NGO Fundacja Likejon in Poland, The International School for Social and Business Studies in Slovenia and Frederick University in Cyprus.

Within the framework of the project, guides and educational programs addressed to academic and administrative staff and University students were developed to raise awareness on the presence of students with disabilities and ensure equal opportunities for them throughout their studies. The guides cover various aspects of the educational process, such as adapting, diversifying and enhancing a course to meet the needs of people with disabilities, integrating and using technology in the educational process to improve the quality of teaching, and student assessment. Educational programs concerning inclusive design and universal design of the urban environment and space were also developed. The set of tools developed is freely accessible online in four languages: Greek, English, Polish and Slovenian.

On behalf of Frederick University, the project is implemented by RIGE – The Gender Equality and Inclusion Research Unit of the University, led by Dr Petroula Mavrikiou, Assistant Professor at the Business Administration Department. “Frederick University is committed to being an equal opportunities organization and adopts a no-discrimination policy” says Dr Mavrikiou. “Developing educational programs within the framework of the ‘Inclusive University’ Project is part of our ongoing effort to ensure equal opportunities for all.”

Members of the academic and administrative staff of Frederick University contributed to the development of the materials: Mrs Andrea Athanasiou, Director of the Studies & Student Welfare Service, Dr Gregoris Kalnis, Assistant Professor in Urban Design and Synthesis and Dr Anna Merry, Special Teaching Staff in Interior Design, Urban Studies and User Experience shared their expertise and knowledge to the project.

Following the completion of the “Inclusive University” Project, RIGE Unit has secured funding for three more Erasmus+ European projects which will be implemented in the next two years.

For more information on “Inclusive University” and the related material, please follow the links: https://bit.ly/31CuaDv and https://bit.ly/33hIKke.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg