Διαδικτυακό Εργαστήριο: Τελικές Εξετάσεις και Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης Χειμερινού Εξαμήνου 2021 Οnline Webinar: Final Exams / Alternative Assessment Methods – Fall 2021

English text below

Η ανακοίνωση αυτή αφορά μόνο στους/στις φοιτητές/τριες των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών

Τhis announcement applies only to students of conventional programs of study

Τετάρτη ,12 Ιανουαρίου, 12:00 μμ

Διαδικτυακό εργαστήριο κατάρτισης για τις Τελικές Εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2021. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί λεπτομερώς η διαδικασία και οι σχετικοί οδηγοί και ακολούθως θα μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις και να ζητήσετε διευκρινήσεις.

 Υποχρεωτική η συμμετοχή φοιτητών/τριών που εξετάζονται πρώτη φορά διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ χρησιμοποιώντας το φοιτητικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης:   https://frederick.zoom.us/s/91319680673

Όλες οι πληροφορίες και οδηγοί βρίσκονται στην πλατφόρμα μάθησης εδώ

----------

Getting Ready for Final Exams and Alternative Assessments (Fall 2021)

Wednesday, Jan. 12, 15:00

Join this webinar on Fall 2021 Final Online Exams process. Student Guides and Videos will be presented followed by a Q&A session.

Mandatory participation for students who have not previously participated in online exams.

 In order to be able to attend the webinar you must first register here using your student email account.

Webinar Link: https://frederick.zoom.us/s/91754732830

You are reminded that exam guides can be found in the learn platform here