ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022/CONTINUING STUDENTS’ COURSE REGISTRATION – SPRING SEMESTER 2022

Aφορά μόνο στα δια ζώσης προγράμματα σπουδών
Applies only to conventional programs of study

*English Text Follows

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων (Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου) για το Εαρινό Εξάμηνο 2022, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σε μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9 Φεβρουάριου, 2022.

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου για να θεωρείστε εγγεγραμμένοι φοιτητές/-τριες.

Οι νέοι/-ες φοιτητές/-τριες που ξεκινούν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο μπορούν να αποταθούν για περαιτέρω καθοδήγηση στους Λειτουργούς του Γραφείου Εισδοχής.


 

Dear Students

We would like to inform you that course registration for Spring 2022 will start on Wednesday, February 9. Classes begin on Monday, February 14 2022.

You can find here the course registration procedures for your registration to the new semester.

New Students starting their studies during Spring 2022, can visit/contact the Admissions Office for additional guidance.