ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ELECTIONS FOR STUDENT COUNCIL BOARD MEMBERS

Τρίτη, 08 Μαρτίου, 2022

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Frederick, πληροφορεί τους/τις φοιτητές/τριες ότι την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης.

Οι φοιτητές / τριες θα μπορούν να ψηφίσουν από τις 8:00 μέχρι τις 18:00 στη Λευκωσία (Aίθ. Γυμναστηρίου) και στη Λεμεσό, και από τις 8:00 – 15:00 στο κτήριο Αρχιτεκτονικής.


Tuesday, 08 March, 2022

The Studies and Student Welfare Service of Frederick University informs all students that on Tuesday, March 15, 2022, the elections for Student Council Executive Board members.

Students will be able to vote from 08:00 – 18:00 in Nicosia (Gym Room) and in Limassol and from 08.00 -15.00 in the Department of Architecture Building.