1η Εβδομάδα Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης / First Student Consultation Week (21-28/03/22)

Συνάντησε την/τον Ακαδημαϊκό/ ή σου Σύμβουλο! 1η Εβδομάδα Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης.  

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του Πανεπιστημίου όσον αφορά την ακαδημαϊκή καθοδήγηση των φοιτητών. Γι’ αυτό και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συχνές συναντήσεις με τους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους (τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο).

Η εβδομάδα 21-28 Μαρτίου 2022 έχει καθοριστεί ως η 1η Εβδομάδα Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης για το εαρινό εξάμηνο 2022. Κατά την περίοδο αυτή, οι φοιτητές καλούνται:

 • Να συναντήσουν τους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους στις Ώρες Γραφείου τους.
 • Να συζητήσουν μαζί τους για την πρόοδό τους.
 • Να συζητήσουν μαζί τους τη ροή μαθημάτων τους (study path) και να οριστικοποιήσετε τα μαθήματα για την προεγγραφή σας (pre-registration) του χειμερινού εξαμήνου 2023.
 • Να συζητήσουν μαζί τους για οποιαδήποτε προβλήματα ή δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζουν και μπορεί να επηρεάζουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
 • Να ενημερωθούν για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, οι οποίες μπορεί να τους ενδιαφέρουν.
 • Αν βρίσκονται κάτω από επιτήρηση να συμφωνήσουν με το Σύμβουλό τους ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.
 • Να προγραμματίσουν την επόμενη συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο.

Για να προγραμματίσετε τη συνάντηση με τον/την Ακαδημαϊκό/ή σας Σύμβουλο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της στις ώρες γραφείου του/της. Μπορείτε να βρείτε το όνομα του/της Συμβούλου σας καθώς και τις ώρες γραφείου του στο Extranet (Status).

Η 2η Εβδομάδα Ακαδημαϊκής Καθοδήγησης θα πραγματοποιηθεί στις 9 – 12 Μάϊου, 2022.


Meet your Advisor! 1st Consultation Week

The Academic Advisor is responsible to guide students during their studies for issues concerning mainly their academic performance. It is required that students meet with their Academic Advisor consistently and for this purpose the University implements Student Consultation Weeks.

The Consultation Week for spring 2022 semester is schedule for March 21-28, 2022.  During the Consultation Week, students can:

 • Meet their Academic Advisors during their office hours.
 • Discuss their progress and review their study path.
 • Complete the pre-registration procedure for the Fall 2023 semester.
 • Discuss any problems or difficulties they may have that affect their academic performance.
 • Learn of Student Support Services that may be of interest to them.
 • If they are under probation they must set an action plan with their Academic Advisor in order to improve their academic performance.
 • Schedule the next meeting with their Academic Advisors.

You can schedule a consultation with your Advisor by contacting them during their office hours.  You can find the name of you Academic Advisor as well as their office hours at Extranet (Status).

The 2nd Consultation Week will take place between May 9 – 12 , 2022.