Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης για ξένους φοιτητές/ξένες φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και πλατφόρμα για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η Αυστριακή Κυβέρνηση χορηγεί τις ακόλουθες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε μη αυστριακούς υπηκόους:

  •  Franz Werfel Scholarship
  •  Richard Plaschka Scholarship
  •  Ernst Mach Scholarship

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, κ.ά. βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα: https://grants.at/en/

Επιπλέον, πληροφορείστε ότι το Austria Agency for Education and Internationalisation έχει λειτουργήσει την ακόλουθη εκπαιδευτική, ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία υπάρχει δωρεάν υλικό για τη γερμανική γλώσσα και τον αυστριακό πολιτισμό: https://www.kulturundsprache.at

Careers Office
Argyro Ilia
Tel: 22-394350, ext. 43160
E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.