Ψηφιακός Αλφαβητισμός σε θέματα υγείας για άτομα σε μειονεκτική θέση

 Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο DHeLiDA του Erasmus+

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός σε θέματα υγείας, ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είναι ο στόχος του έργου Digital Health Literacy for Disadvantaged Adults (DHeLiDA), στο οποίο το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει σε συνεργασία με άλλους τέσσερις οργανισμούς σε Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα και Ολλανδία. Το έργο αναγνωρίζει και καλύπτει την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για τη διασφάλιση της ψηφιακής παιδείας σε θέματα υγείας, όσων είναι εντελώς ή μερικώς αποκλεισμένοι από αυτή σε επίπεδο τεχνολογίας και επικοινωνίας, για διάφορους λόγους (ηλικιακούς, γλωσσικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, φυλετικούς κ.ά.).

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός σε θέματα υγείας είναι η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών για την υγεία από ηλεκτρονικές πηγές και η εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε για την αντιμετώπιση ή την επίλυση ενός προβλήματος υγείας. Στόχος του έργου DHeLiDA είναι να εκπαιδεύσει το κοινό ώστε να διαχειρίζεται καλά την υγεία ή την ασθένειά του, να βελτιωθεί στα θέματα πρόληψης και ακριβούς διάγνωσης και θεραπείας και να διευκολύνει την επικοινωνία με τους/τις επαγγελματίες υγείας. Το έργο θα συμβάλει, επίσης, στη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες για ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες που έχουν ελλιπή πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές για ένα θέμα τόσο σημαντικό.

Απώτερος στόχος του έργου DHeLiDA είναι η μείωση του χάσματος ψηφιακής παιδείας για την υγεία, που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και η συμπερίληψη δυνητικά ευάλωτων ομάδων-στόχων (ιδίως ηλικιωμένων και ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των οικογενειών τους) ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κοινωνική και υγειονομική περίθαλψή τους, τόσο ως άτομα όσο και ως κοινότητα.

«Σε μια πρωτοφανή κρίσιμη περίοδο, όπως αυτή που βιώνουμε λόγω της πανδημίας Covid-19, το έργο DHeLiDA είναι εξαιρετικά επίκαιρο και χρήσιμο, τόσο από πλευράς ενημέρωσης όσο και από πλευράς κοινωνικού αντίκτυπου» αναφέρει η Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας RIGE – Gender Equality and Inclusion Unit του Πανεπιστημίου Frederick, που συντονίζει το έργο.

Για την υλοποίηση του DHeLiDA, η μονάδα RIGE συνεργάζεται με το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL) του Πανεπιστημίου Frederick, με επικεφαλής ερευνητή τον Δρα Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick και Συντονιστή του MDL και τον Δρα Αχιλλέα Αχιλλέως, Λέκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το MDL είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα παρέχει έναν ανοικτό χώρο για παρουσίαση και σύγκριση κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς και απευθείας μαρτυρίες τους. Η πλατφόρμα θα είναι φιλική προς τον/την χρήστη, με προσβάσιμο περιεχόμενο, βασισμένο στην επιστημονική αυστηρότητα και σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Το έργο DHeLiDA χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. H εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, στην οποία τέθηκε το πλαίσιο δράσης, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαρτίου 2022 στη Γερμανία αλλά και σε διαδικτυακή μορφή. Στην κοινοπραξία του έργου DHeLiDA συμμετέχουν οι οργανισμοί Pro Arbeit (Γερμανία) ως συντονιστής, EGINA (Ιταλία), Pressure Line (Ολλανδία), SYSTSERV (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος) ως εταίροι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο DHeLiDA: Δρ Πετρούλα Μαυρικίου, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.