ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 / ANNOUNCEMENT REGARDING THE SPRING 2022 EXAMINATION

English text below

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με τις τελικές εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2022:

Για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών, οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό, μεταξύ 1ης  και 14ης  Ιουνίου, 2022.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί (μαζί με πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες), εντός των επόμενων ημερών, από το Γραφείο Σπουδών.

Για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, όπως έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, μεταξύ 26ης Μαΐου και 4ης Ιουνίου, 2022.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί (μαζί με πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες), εντός των επόμενων ημερών, από τη Μονάδα εξ Αποστάσεως Μάθησης.  

 

The Studies and Student Welfare Service announces the following regarding the final exams of the Spring Semester 2022:

For the conventional programs of study, the final exams will be conducted with physical presence at the University premises in Nicosia and Limassol, between June 1st and 14th, 2022.

The exams timetable will be announced (along with additional information and instructions), within the next few days, by the Studies Office.

For the Distance Learning programs, the final exams will be conducted remotely, as it has been done throughout the duration of the pandemic, between May 26 and June 4, 2022.

The exams timetable will be announced (along with additional information and instructions), within the next few days, by the Distance Learning Unit.