ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2021-2022 / GRADUATION CEREMONIES 2021/2022

(English text below)

updated - 31/05/22

Οι τελετές αποφοίτησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθούν από τις 27 Ιουνίου μέχρι και την 1 Ιουλίου*, 2022 ως ακολούθως:

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022 στο Κηποθέατρο Λεμεσού.

Τρίτη, 28 Ιουνίου , 2022 Τελετή Βράβευσης Πρωτευσάντων & Απόφοιτων Διδακτορικών Προγραμμάτων στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου & Παρασκευή 1η Ιουλίου , 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Όλες οι τελετές ξεκινούν στις 20:00.

Προσκεκλημένοι Αποφοίτων

Κάθε απόφοιτος/η δικαιούται μέχρι τέσσερις (4) προσκεκλημένους, στους/στις οποίους/ες θα δοθούν προσκλήσεις και τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν στην είσοδο την ημέρα της τελετής. Σημειώνεται ότι ο αριθμός προσκεκλημένων/απόφοιτο δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών δεδομένων και αναθεώρηση τους ποσοστού πληρότητας στο χώρο των εκδηλώσεων.

Συμπλήρωση Ειδικού Έντυπου Αποφοίτησης

Το Ειδικό Έντυπο Αποφοίτησης και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στις Τελετές Αποφοίτησης θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Μάϊου μέχρι τις 5 Ιουνίου, 2022 στην extranet (->Student Services -> Graduation Form).

Διαβάστε το Ειδικό Εγχειρίδιο Αποφοίτησης για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή σας στις Τελετές.

Για όσους/ες απόφοιτους /ες θα ταξιδέψουν στην Κύπρο από το εξωτερικό για να παρευρεθούν στις Εκδηλώσεις Αποφοίτησης, εδώ μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο οδηγό για το νησί μας

 

TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2022 - ΛΕΜΕΣΟΣ

 

ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Πτυχία:

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοινωνικής Εργασίας

Ψυχολογίας

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

Όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (επιπέδου Μάστερ) , δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

 

 

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Πληροφορική

(με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Πτυχία:

Νομικής (με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικά (με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες ( με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Ναυτιλιακών Σπουδών (με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ – δια ζώσης με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

ΜΠΣ στο Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση (διά ζώσης και εξ αποστάσεως)

ΜΠΣ στο Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακή Διοίκηση (διά ζώσης και εξ αποστάσεως)

 

 

 

 

ΤΕΧΝΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Γραφικές Τέχνες & Διαφημιστικό Σχέδιο

(με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

(με πόλη φοίτησης τη Λεμεσό)

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Πτυχία:

Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Πολιτικού Μηχανικού

Επιμετρητή Ποσοτήτων

Μηχανολόγου Μηχανικού

Μηχανολόγου Μηχανικών Οχημάτων

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Πληροφορικής (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

 

Όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Επίπεδου).

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 


ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

Προδημοτική Εκπαίδευση

 

Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Νομική ( με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως)

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Ναυτιλιακές Σπουδές (με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

 

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων ( ΜΒΑ – δια ζώσης με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία) Διοίκηση Επιχειρήσεων ( ΜΒΑ – εξ αποστάσεως)

 

Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Γραφικές Τέχνες & Διαφημιστικό Σχέδιο

(με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

(με πόλη φοίτησης τη Λευκωσία)

Σχεδιασμός Μόδας και Εικόνας

Οπτικοακουστική Επικοινωνία

Δημοσιογραφία

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής.

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Νοσηλευτική

Φαρμακευτική

 

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικό) , δια ζώσης και εξ αποστάσεως, της Σχολής.

 

 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των επιδημιολογικών δεδομένων και αναθεώρησης του ποσοστού πληρότητας των χώρων εκδηλώσεων ενδέχεται να προστεθεί για τα προγράμματα σπουδών της Λευκωσίας και επιπλέον ημερομηνία αποφοίτησης το Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022.


The Graduation Ceremonies for the academic year 2021-2022 will take place between June 27 – July 1*, 2022 as follows:

Monday, June 27, 2022 at the Limassol Municipal Open-Air Theatre

Tuesday, June 28, 2022 ‘Graduates Awards Ceremony’, Nicosia Municipal Theatre

Wednesday, June 29 & Friday, July 1, 2022 at the Nicosia Municipal Theatre

All ceremonies will start at 20:00

Guests of Graduates

Each graduate will be allowed to invite to their Graduation Ceremony up to four (4) guests. Invitations will be provided and must be presented at the Venue’s entrance. Please note that the number of guests allowed may change if there is a shift in the epidemiological data regarding covid-19.

Graduation Form

The Graduation Form will be available to complete from May 23 until June 5, 2022 in extranet (->Student Services -> Graduation Form).

All 2021-22 graduates and expected graduates must complete the form whether or not they will participate in the Graduation Ceremonies. In the Form you will be able to also declare your participation in the Graduation Ceremony.

Check out the Graduation Handbook to find all the information regarding your participation in the Ceremonies.

For our graduates who will be travelling to Cyprus from abroad in order to participate in the Graduation events here you can find a short guide for our island.

GRADUATION CEREMONY: MONDAY, JUNE 27, 2022 - LIMASSOL

 

SCHOOL

PROGRAM OF STUDY

 

 

 

 

EDUCATION & SOCIAL SCIENCES

 

Primary Education

Social Work

Psychology

Sports Science

 

All conventional and DL postgraduate (Master level) programs of the School.

 

 

 

 

ENGINEERING

 

Computer Science

(Limassol Campus)

Computer Engineering

(Limassol Campus)

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS AND LAW

 

 

Law (Limassol Campus)

Business Administration (Limassol Campus)

Accounting & Finance (Limassol Campus)

Marketing with Digital Technologies (Limassol Campus)

Maritime Studies (Limassol Campus)

 

 

Master in Business Administration (conventional – Limassol Campus)

International Trade & Shipping Management (conventional and DL)

Maritime Law & Shipping Management (conventional and DL)

 

 

 

 

ARTS, COMMUNICTAION & CULTURAL STUDIES

 

Graphic & Advertising Design

(Limassol Campus)

Interior Design

(Limassol Campus)

 

GRADUATION CEREMONY: WEDNESDAY, JUNE 29, 2022 - NICOSIA

SCHOOL

PROGRAM OF STUDY

 

 

 

 

 

ENGINEERING

 

Civil Engineering

Quantity Surveying

Mechanical Engineering

Automotive Engineering

Αrchitecture Engineering

Computer Science (Nicosia Campus)

Computer Engineering (Nicosia Campus)

 

All postgraduate programs (Masters & PhD) of the School.

 

GRADUATION CEREMONY: FRIDAY, JULY 1, 2022 - NICOSIA

SCHOOL

PROGRAM OF STUDY

 

 

EDUCATION & SOCIAL SCIENCES

 

Pre-primary Education

ALL PhD programs of the School

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS & LAW

 

Law (Nicosia Campus)

Business Administration (Nicosia Campus)

Business Administration (DL)

Accounting & Finance (Nicosia Campus)

Marketing with Digital Technologies (Nicosia Campus)

Maritime Studies (Nicosia Campus)

 

Master in Business Administration (conventional – Nicosia Campus)

Master in Business Administration (DL)

PhD Programs of the School

 

 

 

 

ARTS, COMMUNICATION & CULTURAL STUDIES

 

 

Graphic & Advertising Design (Nicosia Campus)

Fashion & Image Design (Nicosia Campus)

Audio-visual Communication

Journalism

 

All postgraduate programs of the School

 

 

HEALTH

 

Nursing

Pharmacy

 

All Master & PhD programs of the School (conventional & DL)

 

 

*In case there is a change in the epidemiological data regarding covid-19 and thus a change in the venues’ seating capacity, a third graduation ceremony may be added in Nicosia, on Saturday, July 2, 2022.