ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 / SPRING 2022 EXAMS SCHEDULE

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε αναρτημένο το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου 2022 που θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου σε Λευκωσία και Λεμεσό, μεταξύ 1ης  και 14ης  Ιουνίου, 2022.

Νοείται ότι για όλες τις εξετάσεις θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Frederick.

 

Dear Students

Above you can find the final exams timetable for Spring 2022 semester. The final exams will be conducted with physical presence at the University premises in Nicosia and Limassol, between June 1st and 14th, 2022.

Let it be noted that all the safety and precautionary measures that are adopted by the University will be strictly adhered to.

Διαδικασίες και Κανονισμοί εξετάσεων / Examination Rules and Regulations