Το έργο LIFE-KEDROS υποψήφιο στα ευρωπαϊκά βραβεία “LIFE AWARDS 2022”

Διεκδικεί το LIFE Award και το LIFE Citizens’ prize για το οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε διαδικτυακά

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει ότι το έργο LIFE-KEDROS διεκδικεί δύο διακρίσεις στα φετινά βραβεία LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.E.). Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε καινοτόμα και αποτελεσματικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. σε τρεις κατηγορίες: προστασία της φύσης, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.  

Το έργο LIFE-KEDROS διεκδικεί δύο βραβεία, το LIFE Award και το LIFE Citizens' Prize. Για το πρώτο, η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δεύτερο, πολίτες ανά τον κόσμο ψηφίζουν διαδικτυακά. Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ:  https://www.lifeawards.eu/project/life-kedros/

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας (EU Green Week), μεταξύ 30 Μαΐου και 5 Ιουνίου 2022.

Σκοπός του έργου LIFE-KEDROS, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2021, ήταν η ολοκληρωμένη και αειφόρος διαχείριση και προστασία του οικοτόπου 9590*, δηλαδή των Δασών Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) που εντοπίζονται αποκλειστικά στο Δάσος Πάφου και εντός του Δικτύου Natura 2000. Ο εν λόγω οικότοπος είναι ενδημικός καθώς απαντάται στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο, και χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον οποίον πρέπει να ληφθούν μέτρα διατήρησης. Στο έργο LIFE-KEDROS, το οποίο υλοποιήθηκε με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.342.850, συμμετείχαν το Τμήμα Δασών ως Συντονιστής, το Πανεπιστήμιο Frederick μέσω της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Το έργο LIFE-KEDROS υιοθέτησε συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, λαμβάνονταςμέτρα για τη μείωση της πιθανότητας απώλειας μέρους ή όλου του οικοτόπου 9590* σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του έναντι της κλιματικής αλλαγής, για την αποκατάσταση και επέκτασή του, για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του και για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής του έργου, Δρ Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, μέλος της ερευνητικής ομάδας της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick: «Το έργο LIFE-KEDROS είναι ένα καινοτόμο έργο καλής πρακτικής, καθώς στο πλαίσιό του σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαχειριστικά μέτρα βασισμένα στην ίδια τη δυναμική της φύσης και στην οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος.» Σύμφωνα με τον Δρ Ηλιάδη, «τέτοιες δράσεις ήταν η ελεγχόμενη βόσκηση για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, η εφαρμογή δασοκομικών μέτρων εστιασμένων στις ειδικές ανάγκες του οικοτόπου μέσα από τη θετική επιλογή και ευνόηση δέντρων του κέδρου του βραχύφυλλου (κέδρο στην Κύπρο), η υποστήριξη μέσα από διαχειριστικά μέτρα της πανίδας και άλλων αβιοτικών παραγόντων της περιοχής για τη βελτίωση και ενίσχυση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του δάσους με τα κέδρα, η δημιουργία ενός νέου πληθυσμού εκτός της φυσικής εξάπλωσης προστατευόμενου είδους στον Αμίαντο και η αποθήκευση σπόρων σε τράπεζα με σκοπό τη διαφύλαξη γενετικού υλικού του δασικού είδους που χαρακτηρίζει τον οικότοπο (Cedrus brevifolia, κέδρος βραχύφυλλος).»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχε σε ακόμη δύο έργα LIFE που τιμήθηκαν στο παρελθόν: πρόκειται για το PLANT-NET CY το οποίο στόχευε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών ειδών και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της Κύπρου και επιλέγηκε ως ένα από τα δεκατρία καλύτερα έργα LIFE στην Ευρώπη το 2013, και το έργο JUNIPERCY που στόχευε στην προώθηση της μακροχρόνιας διατήρησης των ενδημικών δασών με είδη Juniperus στην Κύπρο και επιλέγηκε ως ένα από τα πέντε έργα που βραβεύθηκαν στην κατηγορία Best Nature Projects για το έτος 2015.