Υπογραφή Μνημονίου με το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Αρχή με προγράμματα νοσηλευτικής εκπαίδευσης και ερευνητικά προγράμματα

Με στόχο την υλοποίηση δράσεων με αμοιβαίο όφελος, η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick και το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 19 Μαΐου 2022. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, το Μνημόνιο υπέγραψε η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια κα Μαρίτσα Γουρνή και εκ μέρους του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου ο Οικονομικός Διευθυντής, κος Χάρης Παπαδόπουλος.

Όπως προνοεί το Μνημόνιο, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και παροχή νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης, για την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, για τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλου κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις και για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την πραγματοποίηση από κοινού προγραμμάτων νοσηλευτικής εκπαίδευσης τόσο στους χώρους του Πανεπιστημίου όσο και του νοσοκομείου, με εκπαιδευτές λειτουργούς του νοσοκομείου, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής Επιστημών Υγείας και προσκεκλημένους/ες λέκτορες.

Σε ερευνητικό επίπεδο, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή κοινού ενδιαφέροντος έρευνας, σε θέματα που άπτονται της Νοσηλευτικής επιστήμης.

Όπως αναφέρει η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια Μαρίτσα Γουρνή: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή τη συνεργασία με το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, που θα προσφέρει πολλά οφέλη στα δύο μέρη. Οι φοιτητές/τριες της Σχολής μας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προγράμματα νοσηλευτικής εκπαίδευσης και να λάβουν σχετική πιστοποίηση αλλά και να πραγματοποιήσουν κλινική άσκηση στο νοσοκομείο. Επιπλέον, οι προοπτικές μιας τέτοιας συνεργασίας σημαίνει και δυνατότητες πρόσληψης με την ολοκλήρωση των σπουδών τους κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.» 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Frederick θα απονέμει βεβαίωση κλινικού  εκπαιδευτή στους/στις λειτουργούς του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου που θα αναλαμβάνουν την κλινική άσκηση των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Frederick ως Κλινικοί/ές Εκπαιδευτές/τριες.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου παρευρέθηκαν η Δρ Ευανθία Ασημακοπούλου και ο Δρ Αλέξανδρος Αργυριάδης, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Επιστημών Υγείας, η κα Ηρώ Καψάλη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και η κα Μαρία Στριγά,  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου.