Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ– 2ND EXAM PERIOD SEPTEMBER 2022 DL POS

*ENG TEXT FOLLOWS

Αγαπητές/οι φοιτητές/τριες,

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, έχει προγραμματιστεί για τις 10 & 11 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων.
Οι εγγραφές για τα μαθήματα της Β' Εξεταστικής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φοίτησης extranet (http://extranet.frederick.ac.cy/) και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2022. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία δε θα είναι δυνατές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στο +357 22394440.


Dear students,

The September revision exam period for the academic year 2021-22, for the distance learning programs, is scheduled on the 10 & 11 of September and will take place online.

Registrations to the courses of the 2nd Examination are carried out electronically through the electronic platform extranet (http://extranet. frederick. ac. cy/) until August 24, 2022. Any changes after the cut-off date will not be possible.

For more information please get in touch with the Distance Learning Unit at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and/or at +357 22394440.