Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Φωτογράφισε Ένα Ερευνητή"

Image
Flier Photo Contest

Main Text: (optional) {mosimage}

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει προκηρύξει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Φωτογράφισε Ένα Ερευνητή». Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη «Βραδιά του Ερευνητή 2008», μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα στο κοινωνικό σύνολο.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας βραβεύει τα τρία καλύτερα έργα από κάθε κατηγορία, ενώ τα έργα των πρώτων κάθε κατηγορίας θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουν μέρος σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

 • 1η Κατηγορία: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μαθητές ηλικίας 6-12 ετών
 • 2η Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθητές ηλικίας 12-18 ετών
 • 3η Κατηγορία: Ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.research.org.cy) και οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Tο ΙΠΕ θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα έργα από κάθε κατηγορία στις 26 Σεπτεμβρίου 2008, στα πλαίσια της "Βραδιάς του Ερευνητή 2008".

Οι Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:

 1. Τα έργα φωτογραφίας πρέπει να είναι αυθεντικά και όχι φωτοτυπίες ή έργα τρίτων.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα (1) μόνο έργο φωτογραφίας, έγχρωμο ή ασπρόμαυρο. Οι φωτογραφίες μπορούν να προέρχονται από μηχανές με φιλμ ή και από ψηφιακές μηχανές.
 3. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε φυσική μορφή (εκτυπωμένες φωτογραφίες), αλλά καλό είναι οι διαγωνιζόμενοι να διαθέτουν και ηλεκτρονική μορφή του έργου τους (JPEG) για την περίπτωση χρήσης τους από το ΙΠΕ.
 4. Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν μέγεθος από 13x18 εκ. έως 24x30 εκ. Έργα που έχουν υποστεί μικρή επεξεργασία (burning, dodging και/ή χρωματική διόρθωση) θα γίνουν δεκτά.
 5. Κάθε συμμετοχή θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας (Όνομα, Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο).
 6. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008, στα γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γωνία Απελλή και Νιρβάνα, 5ος Όροφος Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία Τηλ. 22205000, Τηλεομοιότυπο 22205001
 7. Το ΙΠΕ θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα έργα για κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλα βραβεία.
 8. Όλα τα έργα που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευχετήριες κάρτες και αναμνηστικά του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας με αναφορά του ονόματος του δημιουργού.

 

Βραδιά του Ερευνητή

{mosimage}{mospagebreak}