Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα ΔΙΠΑΕ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ημερομηνίας 7/5/20 όπου αναφέρεται ότι «τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου δύναται να λειτουργήσουν με φοίτηση στους χώρους των Ιδρυμάτων από τη Δευτέρα 11.05.2020», το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίσει εξ αποστάσεως μέχρι την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, όπως η ισχύουσα απόφαση της Συγκλήτου προνοεί.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο έχει εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης από την αρχή της πανδημίας με απόλυτη επιτυχία και η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε δύο τηλεδιασκέψεις που έγιναν από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ για το συγκεκριμένο θέμα και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις συγκεκριμένες αποφάσεις  και εισηγήσεις του Φορέα.

Ανακοινώνεται επίσης ότι με την παροχή της δυνατότητας επανέναρξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους χώρους του Πανεπιστημίου, ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός για τη διεκπεραίωση του μικρού αριθμού εργαστηριακών ασκήσεων που δεν είναι δυνατό να γίνουν εξ αποστάσεως, πάντα τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας τόσο για τους φοιτητές όσο και για το προσωπικό. Σχετική ενημέρωση για τα πρωτόκολλά που θα ακολουθούνται και τη διαδικασία θα γίνει προς τους εμπλεκόμενους φοιτητές την επόμενη εβδομάδα.

Τέλος, σε σχέση με την προσέλευση επισκεπτών στους χώρους του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο ενημερώνει το κοινό ότι μέχρι να υιοθετηθούν τα πρωτόκολλα που αφορούν επισκέψεις κοινού, οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή ή μετεγγραφή για το νέο ακαδημαϊκό έτος  μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισδοχής Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τηλ. Λευκωσία +357 22 394394, Λεμεσός : +357 22 394394.